DUK

redaguota:

Kaip pakeisti/atstatyti vartotojo paskyros slaptažodį?

Kaip sukurti parametrą?

Kaip pridėti parametrą į artikulą?

nnn

nnnKaip pakeisti/atstatyti vartotojo paskyros slaptažodį?


pakeisti slaptažodį labai paprasta:

1. Nueikite į jos Nustatymus:

1.1. Darbuotojai --> Pasirinkime darbuotoją, kuriam normie pakeisti slaptažodį --> 

1.2. Susiraskite dešinėje pusėje esančią lentelę:

2. Paspauskite 

3. Įveskite visose 3 skiltyse slaptažodį 123

4. PAspauskite 

P.S. Galite pareikalauti, kad ji iškart pasikeistų slaptažodį (Pažymėkite Reikalauti pakeisti slaptažodį).


Kaip sukurti parametro numerį užsakymuose ir kaip pagal šį numerį vykdyti paiešką? 

I. sukuriamas parametras:

1. Technologija --> Parametrai

2. Spaudžiama pridėti '+'

3. Užpildomi laukai duomenimis

4. Spaudžiamas mygtukas SUKURTI

 

II. Parametras pridedamas į artikulą:

1. Vienam artikului:

     1.1. Nueinama į artikulo Parametrus

     1.2. Atidaromi Produkto parametrai

     1.3. Spaudžiamas '+' parametro pridėjimui

     1.4. Pasirenkamas naujas parametras

 

2. Grupei artikulų

    2.1. Bendroje artikulų lentelėje spaudžiamas Nustatymų mygtukas

    2.2. Atsidariusiame dialoge įjungiamas Multiselect'as

    2.3. Patvirtinami pakeitimai    

    

 

    2.4. Pažymimi artikulai, kuriems norima pridėti naują parametrą

    2.5. Spaudžiamas mygtukas Add parameters

    2.6. Pasirenkama panaudojimo sritis, šiuo atveju, Produktas

    2.7. Pasirenkamas pridedamas parametras

    2.8. Patvirtinama

 

III. Produkto filtravimas pagal parametrą:

P A S T A B A: Naujai pridėtas parametras bus rodomas naujai sukurtuose užsakymuose.

1.  Atidaroma užsakym Produktai kortelė

2. Į parametrų filtro reikšmę, įvedama ieškoma reikšmė

Paiešką galima atlikti ir sandėlio ar užsakymo produktuose, įvedant parametro reikšmę pvz.,

 

P A S T A B A: jeigu nematote parametrų stulpelio, jį reikia įsijungti lentelės nustatymuose įjungus šį stulpelį, sulėtės duomenų užkrovimas.Aprašymas apie užsakymo produktų failus

Užsakymo produktų failų funkcionalumo įjungimas:

1. Spaudžiama vartotojo nuotrauka

2. Pasirenkama User account (Vartotojo paskyra)


 3. Pasirenkama kortelė Settings (Nustatymai) https://3t.proman.app/options/system-settings

4. Įgalinama (įjungiama) Show product files (Rodyti produktų failus)

Užsakymo produktų failų pridėjimas, užsakymo kūrime:

1. pridedamas produktas

2. prisegamas (galima užtempti) failas


Užsakymo produktų failų pridėjimas/redagavimas užsakyme:

1. užsakymo produkto eilutėje, spaudžiama lupos ikonėlė 

2. atliekami veiksmai su failais: pridėjimas (arba užtempiamas failas), ištrynimas  peržiūra (spaudžiama ant paveikslėlio) ar parsisiuntimas 
Medžiagos formato elemento panaudojimas ekspresijoje:

2021-03-05Jūs norite, kad ateitų reikšmė iš medžiagos, pvz., iš 'TAL_9006' - 82, (šiuos skaičius pažymėjau žaliai).


substr(m(p(84)).getAlias(),0,2) == "10" ? (20*p(62)*p(107)/1000000) : (substr(m(p(84)).getAlias(),0,8) == "RAL_9006" ? (82*p(62)*p(107)/1000000) : (substr(m(p(84)).getAlias(),0,2) == "RA" ? (65*p(62)*p(107)/1000000) : (substr(m(p(84)).getAlias(),0,3) == "001" ? (75*p(62)*p(107)/1000000) : (substr(m(p(84)).getAlias(),0,2) == "20" and substr(p(44),0,2) == "VB" ? (51*p(62)*p(107)/1000000) : (substr(m(p(84)).getAlias(),0,2) == "20" and substr(p(44),0,2) == "VS" ? (38*p(62)*p(107)/1000000) : (99999))))))Tokiu atveju, reikia:


1. sukurti medžiagos formato parametrą:
2. Pridėti parametrą prie medžiagos formato:3. Formulės rašyme reikalingas šio parametro id, jį galite pamatyti pridėję parametrą medžiagos tipe arba pačiame parametre:


medžiagos tipe

parametre


4. Jeigu šio parametro medžiagos formate rodyti nereikia (greičiausiai, taip ir yra), tai rodymą išjunkite, priešingu atveju - įjunkite5. Prie medžiagos į parametrą įveskite reikšmę, ji dalyvaus skaičiavimuose


Naujoji formulė atrodys taip (117 - parametro id):

m(p(84)).getMaterialFormatValue(117)*p(62)*p(107)/1000000)  

arba

p_material_format_value(84, 117, 0)*p(62)*p(107)/1000000)     -  84 - medžiagos parametro id,   117 - medžiagos formato parametro id,  0 - reikšmė pagal nutylėjimą