Malzemeler

modified:


Malzeme Raporları nasıl bulunur?
1. Malzeme Raporlarını bulmak için şunları yapmalısınız:

    1. Raporlara gidin:

        1.1. Basın  

        1.2. Basın 


Artık Malzeme Raporlarını görebilirsiniz:
Malzeme tüketimi


Burada Malzeme Tüketimini görebilirsiniz