İfadeler

modified:

İfadeler, çeşitli matematiksel, istatistiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştirmek için kullanışlıdır. Proman sistemi içinde birden çok bağlamda ifadeler yazabilirsiniz. Her bağlamın, farklı bilgilere erişilebilen farklı kapsamı vardır. İfadeler temel olarak bazı sayısal değerleri hesaplamak için kullanılır ve bunlar daha sonra ölçülebilir ve optimize etme yollarını bulmak için yararlı bilgiler sağlayabilen raporlar sağlamak için "işlemede" kullanılabilir.


Parametre türü Dize veya Sayı ise ifade ayarlanabilir.

İfadeyi nerede kullanabileceğinizi aşağıda görebilirsiniz


İfade nasıl oluşturulur?


İfade ayarlamak isterseniz, düğmesine basıp ayarlayabilirsiniz.1. İfadeyi ayarlamak için  şunlara basmanız gerekir  :

2. In dialog table enter expression "p(1) * p(4) + 1.3" 

3. Press p(1) * p(4) + 1.3

SignWhat does it indicate?
pIt is parameters ( (p(1) - Colors) and (p(4) - Layer))

(1) (4)It is parameter's Id (you can choose parameters, pressand find it in a list. 
+ - * /It is mathematical signs 
1.3
It is a number you need


How to create the function, you could see here.


How to get data from Order Proposal?


Ordered products
FieldHow to write it in expression?
Name
orderProposalProduct.getName()
QuantityorderProposalProduct.getQuantity()
Package quantityproduct.getPackageQuantity()
Unit price
orderProposalProduct.getPrice().getAmount()
Parametersp(how to get id, read below)
Testp(218)
ΔEp(157)

productionOrder.getQuantity()


Template


Field
How to write it in expression?
Order nameorderProposal.getName()
Customer's code
orderProposal.getCustomerNumber()
Customer nameorderProposal.getCustomer()
Customer manager name
orderProposal.getCustomerEmployee().getName()How to get data from Order Proposal product?Field
How to write it in expression?
Sale PriceorderProposalProduct.getProduct().getSalePrice().getAmount()
Stored quantityorderProposalProduct.getProduct().getStoredQuantity()


How to get parameters id?1. To get Parameters id, you should:

 

1. Go to Technology:

        1.1. Press  ;

        1.2. Press ;


Now you can see Parameters id and name:
Where could you use Expression?


İfade yazabilirsiniz (  ifadenizi buraya basmalı ve yazmalısınız ):


1. Makale Seçeneklerinde 


2. Makale Parametrelerinde (Sipariş Parametreleri, Ürün Parametreleri, Üretim Parametreleri (alan boş bırakılmalıdır  ))


3. İşyerlerinde Seçenek Parametreleri


4. Malzeme Türü seçeneklerinde


5. Personel Departmanlarında Uzmanlık Seçenekleri

İki parametre alın ve çarpın:  p (1) * (p2)Üretim için varsayılan ürün miktarının bir bölümünü alın:  production_product.getProductionQuantity () * 0,3Üretim için benzersiz numaralandırma oluşturun yıl '' ay '' ABC '' ~