i.EKA

redaguota: [email protected]

I.EKA ĮGALIOJIMO APTARNAVIMO ĮMONEI SUTEIKIMO INSTRUKCIJA

 Mokesčių mokėtojas, naudojantis kasos aparatą, per i.EKA, turės suteikti įgaliojimą aptarnavimo įmonei, kad ši galėtų atlikti visus veiksmus susijusius su kasos aparato įregistravimu, kasos aparato registravimo duomenų keitimu, kasos aparato išregistravimu bei kitais darbais apimančiais kasos aparato techninį aptarnavimą ir remontą.


PRISIJUNGIMAS PRIE VMI I.EKA APLINKOS

Prie i.EKA galima prisijungti atsakingam asmeniui tiesiogiai per šią nuorodą https://ieka.vmi.lt/. Prisijunkite prie sistemos Jums tinkamu būdu.


Įgalioti aptarnavimo įmonę

Prisijungę prie i.EKA, kairiajame šone pasirinkite skiltį „Įgaliotos aptarnavimo įmonės“.Įgaliotų aptarnavimo įmonių lange, norėdami pridėti naują įgaliojimą, dešinioje pusėje spauskite mygtuką „Įgalioti naują“.

Eilutėje „Įgaliota aptarnavimo įmonė“ įveskite įmonės pavadinimą: SmartOn Systems arba įmonės kodą: 306008302. Patvirtinkite pasirinkimą.

Eilutėje „Įgaliojimo data nuo“ nustatykite įgaliojimo pradžios datą. Šioje eilutėje žymima tos dienos data, kurią priskiriamas įgaliojimas. Atbuline data įgaliojimo suteikimas negalimas. Eilutėje „Įgaliojimo data iki“ nustatykite įgaliojimo pabaigos datą. Šioje eilutėje rekomenduojame žymėti tolimesnę datą. Kitu atveju, kiekvieną kartą pasiekus Įgaliojimo pabaigos datą, įgaliojimo priskirimą turėsite atnaujinti.

„Papildomų įgaliojimų“ skiltyje pažymėkite varnelėmis "Kvitų duomenų peržiūra" ir Kvitų duoenų taisymas"

Varnele pažymėkite susipažinimą su aptarnavimo įmonei suteikiamomis teisėmis. Tuomet spauskite mygtuką „Įgalioti“. Po šių veiksmų atlikimo įmonė galės administruoti atsiskaitymo priemones.

*Jei kasos aparatas yra statoma naujam objekte kuriame prieštai tos įmonės vardu nebuvo kasos aparato, įmonės savininkas pirmiau turi nurodyti savo veiklos adresą užpildant Mano VMI formą „Juridinių asmenų struktūrinių padalinių duomenų pakeitimas“ (FR0791A).