Logs

redaguota:


Kaip rasti žurnalus?1. Norėdami rasti žurnalus, turėtumėte:

    1. Eikite į „Settings“:

        1.1. Paspauskite  

        1.2. Paspauskite 


Dabar galite pamatyti veiklos žurnalus 

Čia galite pamatyti „Proman“ veiklą, peržiūrėti santrauką ( ) ir eiti į objektą ( )Vartotojo prisijungimai


Čia galite pamatyti visų vartotojų veiklą